Ngân hàng BacABank Phòng Giao dịch Ninh Kiều

  • Địa chỉ: Số 168 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0292 3899 696
  • Số Fax: 0292 3898 456
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao dịch Ninh Kiều

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Ninh Kiều


Các chi nhánh khác