Ngân hàng BacABank Chi nhánh Kim Liên

  • Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 6276 1526
  • Số Fax: 024 6276 1528
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Kim Liên

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Kim Liên


Các chi nhánh khác