Chi nhánh BacABank Hưng Yên

Ngân hàng Bắc Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Hưng Yên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hưng Yên 1 địa điểm, Huyện Khoái Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BacABank Hưng Yên


  • Huyện Khoái Châu
  • Phòng giao dịch Khoái Châu

    Trung tâm Bách Hóa Tổng Hợp, Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

  • Thành Phố Hưng Yên
  • Chi nhánh Hưng Yên

    Số 7, Đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Hưng Yên