Chi nhánh BacABank Quảng Bình

Ngân hàng Bắc Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đồng Hới 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BacABank Quảng Bình


  • Thành Phố Đồng Hới
  • Phòng giao dịch Đồng Phú

    Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

  • Chi nhánh Quảng Bình

    Số 285 - 287 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại Quảng Bình