Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Lê Hữu Lập

  • Địa chỉ: Số 19 Lê Hữu Lập, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0237 3726 454
  • Số Fax: 0237 3726 454
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Lê Hữu Lập

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Lê Hữu Lập


Các chi nhánh khác