Ngân hàng BacABank Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Bắc Á có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.