Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Tràng Tiền

  • Địa chỉ: Số 6, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 3936 8776
  • Số Fax: 024 3936 8531
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Tràng Tiền

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Tràng Tiền


Các chi nhánh khác