Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Phố Huế

  • Địa chỉ: Số 52 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 3944 8131
  • Số Fax: 024 3944 8132
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Phố Huế

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Phố Huế


Các chi nhánh khác