Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Bạch Đằng

  • Địa chỉ: Số 4 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3511 9186
  • Số Fax: 028 3511 9193
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Bạch Đằng

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Bạch Đằng


Các chi nhánh khác