Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Hai Bà Trưng

  • Địa chỉ: Số 230 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3820 0556
  • Số Fax: 028 3820 9780
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Hai Bà Trưng

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Hai Bà Trưng


Các chi nhánh khác