Ngân hàng Bắc Á BacABank

 • Swift Code: NASCVNX
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 117 Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An
 • Số điện thoại: 038 384 4277
 • Số Fax: 038 384 1757
 • Website: www.baca-bank.vn
 • Email: info@baca-bank.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Bắc Á
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng BacABank tại các tỉnh thành