Ngân hàng BacABank Quỹ tiết kiệm Ngọc Lâm

  • Địa chỉ: Số 4 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 3873 7974 và 024 3873 7976
  • Số Fax: 024 3873 7975
Hiển thị bản đồ đến Quỹ tiết kiệm Ngọc Lâm

Bản đồ đường đi đến Quỹ tiết kiệm Ngọc Lâm


Các chi nhánh khác