Ngân hàng BacABank Phòng Giao dịch Nguyễn Đức Cảnh

  • Địa chỉ: 23-24 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3510 880
  • Số Fax: 0225 3510 890
Hiển thị bản đồ đến Phòng Giao dịch Nguyễn Đức Cảnh

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao dịch Nguyễn Đức Cảnh


Các chi nhánh khác