Ngân hàng BacABank Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập

  • Địa chỉ: Số 140 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3771 1490 và 028 3771 1491
  • Số Fax: 028 3771 1492
Hiển thị bản đồ đến Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập

Bản đồ đường đi đến Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập


Các chi nhánh khác